обслуговування

Консультаційні послуги з питань експорту / імпорту:

  • визначення цільового ринку / аналіз конкуренції
  • аналіз попиту / пропозиції
  • аналіз поведінки споживачів
  • вимоги до товару / послуг на цільовому ринку
  • допомога в пошуку партнерів та / або налагодження каналів збуту
  • цінова політика
  • розвиток ринку / маркетинг на місцях / виставки / інтернет / навчання
  • експортний контроль / імпортні обмеження / митні процедури / документообіг / митні тарифи
  • перспективи / аналіз ефективності
  • транспорт / страхування